(0212) 287 01 00

Makula Dejenerasyonu (Sarı Nokta Hastalığı) Nedir ve Kimlerde Görülür?

Makula Dejenerasyonu (Sarı Nokta Hastalığı) Nedir ve Kimlerde Görülür?Sarı Nokta Hastalığı "Makula Dejenerasyonu"

Makula, sarı nokta olarakta isimlendirilen okuma ve tanıma gibi keskin görmeyi sağlayan retinanın merkezindeki sorumlu retina tabakasının ortasında çok küçük bir alanı kapsamaktadır. Karşıya baktığımızda kornea ve lens tarafından ışık makulaya odaklanır. Görmemiz merkezde daha keskin kenarlara doğru ise daha zayıftır. Makula dejenerasyonu işte bu sarı noktanın hasar görmesi sonucu ortaya çıkar.

Makular dejenerasyonun gelişmesinde temel risk faktörü ilerleyen yaştır. Bunun yanı sıra aile öyküsü, cinsiyet (kadınlarda daha fazla), açık renkli göz, hipertansiyon, kalp hastalığı, sigara öyküsü ve UV ışınları da risk faktörleri arasındadır.

Makular dejenerasyon, makulanın hasar görmesi sonucunda meydana geldiği için, makula dışında kalan retina alanları sayesinde çevresel görme korunur. Bu nedenle makular dejenerasyon tam olarak bir körlüğe yol açmaz, ancak yakın görmeyi çeşitli optik yardımcı cihazlar olmadan imkansız hale getirebilir.

Makular dejenerasyonunun en sık görülen şekli, atrofik tiptir bu tipe kuru tip makular dejenerasyon da denir. Bu tipte görme kaybı yıllar içerisinde gelişir. Atrofik bulguların başlangıcından yaklaşık 10 yıl sonra görme 0.1 seviyesine iner.

Makular dejenerasyonunun daha az sıklıkta görülen tipi eksüdatif tip'tir bu tipe yaş tip makular dejenerasyon da denilir. Bu tip daha az görülmekle birlikte görme'de ani bir azalma yapar. Gözün arkasında retinayı besleyen kan damarları ile retina arasında ince bir zar vardır. Bu zarın yırtılması ile birlikte damarlar makulaya doğru ilerleyerek fotoreseptör hücrelerde hasar yapabilirler.