(0212) 287 01 00

Presbiyopi Tedavisi

İçeriğimde neler var?

  Presbiyopi, yaşın ilerlemesine bağlı olarak meydana gelen bir görme problemidir. Yaşın ilerlemesiyle göz içerisinde bulunan merceğin belli başlı fonksiyonel yeteneklerini kaybetmesi sonucu oluşan yakını görme problemi, presbiyopi olarak adlandırılmaktadır. Presbiyopi, 40 yaş üzeri kişilerde gözlemlenen bir görme problemidir.

  Yaşın ilerlemesine bağlı olarak göz merceğinin fonksiyonel yeteneklerini kaybetmesiyle oluşan görme problemi, presbiyopi ameliyatı ile başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir. Yaklaşık 5-10 dakika süren presbiyopi ameliyatları ile, yaşlanmanın gözlerde ve görme fonksiyonlarında oluşturduğu olumsuz etkilerin tedavisi gerçekleştirilebilmektedir.

  Presbiyopi ve Hipermetrop Arasındaki Fark Nedir?

  Hipermetropi, miyop ve astigmat gibi, gözde meydana gelen bir kırma ve odaklanma problemidir. Hipermetrop ve presbiyopi, gözde meydana gelen kırılma probleminin yakını görme kusuru oluşturması bakımından karıştırılmaktadır. Ancak, hipermetrop ve presbiyopi farklı durumlara işaret etmektedir.

  Hipermetrop, yaşa bağlı olarak meydana gelen bir yakını görme problemi değildir. Herhangi bir yaşta oluşabilen hipermetrop, yaşın ilerlemesiyle ilerleme gösterebilmekte ancak, yaşa bağlı ortaya çıkmamaktadır. Presbiyopi, 40-45 yaş sonrası yaşlanmaya bağlı olarak göz yapısında bazı fonksiyonların kaybedilmesiyle ortaya çıkan yakını görme problemidir.

  Presbiyopi Nasıl Ortaya Çıkar?

  Göz yapısı, beş metre ötesini, yani aslında temel olarak uzağı görmek üzere programlanmıştır. Yakını görmek için birtakım kasları devreye sokarak, doğal lensin kırıcılığını değiştiren göz yapısı, otomatik fokuslu bir fotoğraf makinası gibi çalışarak odaklanmakta ve yakını görme gerçekleşmektedir.

  Yaşın ilerlemesine bağlı olarak, yakını görmek için devreye giren kaslarda gevşeme yaşanmakta ve hiçbir göz problemi bulunmayan kişilerde 40-45 yaş sonrası yakını görme problemi ortaya çıkmaktadır. Aslında presbiyopi, doğal olarak gerçekleşen bir görme bozukluğudur.

  Presbiyopi Tedavisi Kimlere Ugulanabilir?

  Presbiyopi tedavisinin uygulanabileceği kişiler ve durumları şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • 40-45 yaş üstü yakını görme problemi gözlemlenen hastalar
  • Kataraktı olan ve FAKO ameliyatı olacak olan kişiler
  • Gözünde ciddi bir problem tespit edilmeyen hastalar
  • Yüksek astigmatı bulunmayan kişiler

  Presbiyopi Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Gözlükle Presbiyopi Tedavisi

  Presbiyopi, yani 40-45 yaş sonrası yakını görme problemi başladığı zaman öncelikli ve hızlı olarak yakın gözlüğü kullanılmaktadır. Gözlük tedavisinde, bifokal ve multifokal gözlükler kullanılmaktadır.

  Kontakt Lens ile Presbiyopi Tedavisi

  -Multifokal kontakt lensler; uygun göz yapısına sahip olan hastalarda başarılı sonuçlar sağlayabilmektedir. Ancak 40 yaş ve üzeri hastalarda, göz yaşı kalitesinin azalması sebebiyle multifokal kontakt lens kullanımında sıkıntılar yaşanabilmektedir.

  -Kontakt lens ile monovizyon; tek gözün miyop bırakılması uygulamasıdır. Bu tedaviye uygunluk, yapılan ilk muayene ile tespit edilmektedir.

  Korneal Inlay Yöntemi ile Presbiyopi Tedavisi

  Korneal ınlay tedavisi, femtosaniye lazer kullanılarak gözün dış katmanı olan kornea içerisine, göz yapısı ile uyumlu mikro implant yerleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilen güvenilir bir tedavi yöntemidir. İntralese lazer uygulamasıyla korneada kusursuz bir kapak meydana getirilebilmekte, hastada mevcut olan uzak görme problemi de bu yöntemle tedavi edilebilmektedir. Ardından yerleştirilen Kamra ile flap kapatılmaktadır. Uzak problemi bulunmayan kişilerde ise, Inlay uygulaması için özel bir cep oluşturulmakta ve yaklaşık 10 dakika süren operasyon ile tedavi gerçekleştirilmektedir. Korneal Inlay uygulaması sırasında ağrı hissedilmemekte, hasta 15 dakika dinlendikten sonra taburcu edilebilmekte ve operasyon sonraki gün normal şekilde sosyal yaşantısına dönebilmektedir

  Multifokal Göz İçi Lens Tedavisi

  Multifokal göz içi lens tedavisinde, gözün içindeki lens alınmakta ve yerine birden fazla odağa sahip olan mercek yerleştirilmektedir. Yerleştirilen mercekte bulunan halkaların bir kısmı uzağın, bir kısmı ise yakının görülmesinden sorumlu olmaktadır. Böylece, belli bir adaptasyon sürecinin ardından hem yakının hem de uzağın net şekilde görülmesi sağlanarak, görme kusurları ortadan kaldırılmaktadır.

  Multifokal göz içi lens uygulaması, hastanın yönteme uygunluğu ile, katarakt ameliyatı olması gereken kişilerde hem kataraktın hem de görme sorunlarının ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.