(0212) 287 01 00

Optik Koherens Tomografi - OCT

İçeriğimde neler var?

  RTVUE-100 Yeni Nesil Fourier Spektral Domain OCT Optik Koherens Tomografi (Optical Coherens Tomography) dokuların yüksek çözünülürlükte kesitlerini alarak incelemeyi sağlayan, non invasif yeni bir tanı yöntemidir. Genellikle gözün hem arka segmentinin anormalliklerinde hemde ön segmentte kullanılabilen RTVUE-100 kliniğimizde birçok hastalığın tanı ve tedavisinde modern bir katkı sağlamaktadır. Retina ve sarı nokta (makula) kalınlığı, vitreomakuler çekintiler, retina önü zarlar (epiretinal membranlar), makula delikleri, makula ödemleri, şeker hastalığının ve damar tıkanıklıklarını hasarları, korneadaki patolojiler analiz edilebilmekteyiz.

  OCT Optical Coherens Tomography

  Yeni nesil Fourier/Spektral Domain OCT

  • Kusursuz arka segment topografisi ve ön segment pakimetrisi
  • Kornea, optik disk ve makula analizini aynı cihazda yapan tek OCT
  • Retina ve glokom analizi için normative database
  • Retina ve kornea görüntülenmesinde beş mikron çözünürlük
  • Ganglion Hücre Tabakası’nda (GCC) glokom analizi yapan tek OCT
  • 3 boyutlu görüntülemede 26 bin A-Scan/sn ile en yüksek hız (disk, makula, kornea)
  • B-Scan görüntülerinden göz dibi görüntülemesi yapabilen tek cihaz
  • Üç boyutlu görüntü üzerinden mükemmel SLO-OCT kayıt imkanı
  • Göz dibinin yüksek çözünürlükte SLO görüntüsü
  • Makula kalınlık haritası (5mmx5mm, 6mmx6mm)
  • Optik sinir başı analizi ve sinir lifi kalınlık ölçümü
  • Fundus üzerinde her bölgede istenilen şekil ve büyüklükte ölçüm
  • Superior-inferior yarım küre kalınlık farkının hesabı
  • CAM (Cornea Anterior Module)
  • Ön segment görüntülemesi için kornea OCT’si modülü
  • Keratokonus analizi
  • Ön kamera açı hesabı
  • Korneanın tüm katmanlarının analizi
  • 12 mm’lik OCT görütüsüyle makula ve optik diskin aynı anda mükemmel görüntülenmesi

  OCT Optical Coherens Tomography

  Makula Kalınlık Haritası

  Patolojinin Çeşitli Haritalarda Gösterimi

  • OCT Optical Coherens TomographyFull retina, iç retina ve dış retina kalınlık haritaları
  • ILM & RPE elevasyon haritaları ile katman katman retina görüntüleri
  • Yüksek çözünürlüklü haritalar ile detaylı gösterim
  • Lezyonların sayısının ve yüksekliğinin belirlenmesi
  • Yüksek kaliteli infrared (kızıl ötesi) fundus görüntüsü sayesinde sub-surface (alt yüzey) lezyonlarının görüntülenmesi
  • Makula kalınlık normative değerlendirmesi
  • Herhangi bir fundus kameradan alınan görüntüyü sisteme yükleme imkanı
  • Harita üzerinde herhangi bir noktanın kalınlığının tespiti ve OCT görüntüsü
  • RPE elevasyon haritası ve bu haritanın normative değerlendirilmesi
  • Hastaların farklı ziyaretlerindeki makula kalınlıklarının progresif değerlendirilmesi
  • Bölgesel makula kalınlığı
  • Progresif değerlendirmede normative database
  • Asimetrik değerlendirme
  • Üç boyutlu makula değerlendirmesi

  OCT Optical Coherens Tomography

  Karşılaştırmalı Glokom Analizi

  Disk Etrafında 3.45 mm Çaplı RNFL Kalınlık Haritası

  • Sinir lifi normative değerlendirmesi
  • Progresif ve asimetri analizi
  • Ardışık 4 yüksek çözünürlüklü taramadan elde edilen ortalama veri ile yüksek tekrarlanabilirlik
  • Bölgesel kalınlık haritası
  • 7mm x 7mm Retina Kalınlık Haritası
  • “Full Retina” veya GCC (Ganglion Cell Complex) kalınlık haritası ile ganglion hücresi kaybının belirlenmesi
  • “Full Retina” veya “Inner Retina” & “Outer Retina” kalınlık fark haritalarından superior ve inferior asimetri değerlendirmesi
  • Makuladaki kalınlık değişimlerini ve bu değişimlerin normal değerlerde olup olmadığını gösteren “Deviation map” ve “Significance map”

  OCT Optical Coherens Tomography

  Progresif Değerlendirme

  • Hastanın farklı ziyaretlerindeki ölçümlerin progresif değerlendirilmesi
  • “Full Retina”, “Deviation map” ve “Significance map” progresif değerlendirmesi
  • Her ziyarete ait normative değerlendirme
   

  OCT Optical Coherens Tomography

  CAM*

  RTVue-100, CAM seçeneği ile aşağıdaki analizleri gerçekleştirir:

  • Kornea kalınlığı (pakimetri)
  • Keratometrik güç ölçümü
  • Keratokonus analiz programı
  • Korneanın en ince noktasının belirlenmesi
  • Hastanın kornea kalınlığının progresif analizi
  • Ön segment OCT’si için Fourier Domain prensibiyle yüksek hız
  • Üç boyutlu kornea görüntülemesi
  • Cerrahi / patolojik skar görüntüleme
  • Valf / implant analizi
  • Açık / kapalı ön kamara açısı analizi
  • Kornea üzerinde herhangi bir noktada dikey ve yatay görüntüleme yapılmasını sağlayan özel yazılım
  • 5 mikron çözünürlük ile en detaylı görüntüleme
  • -Kornea transplantasyonu geçirmiş bir hastanın korneasının analizi
  • Kistin alanı ve uzunluğunu belirlemeye yarayan kolay yazılım
  • *CAM: Cornea Anterior Module opsiyonel olarak verilmektedir.

  OCT Optical Coherens Tomography

  26 bin A-Scan/Sn Hız ve 5µm Çözünürlük Derinliği

  Normative Database

  Hem makula hem optik disk analizleri için normative database mevcuttur.

  Bu paternler:

  • MM5 (5x5mm makula kalınlık haritası)
  • MM6 (6mm çaplı makula kalınlık haritası)
  • MM7** (7mm çaplı makula kalınlık haritası)
  • NHM4 (Optik sinir başı analizi)
  • RNFL3.45 (Sinir lifi kalınlık ölçümü)

  OCT Optical Coherens Tomography

  Optik Disk / Sinir Lifi Asimetri Değerlendirmesi

  • Hem optik disk hem sinir lifi analizleri için normative değerlendirme
  • İki göz için sinir lifi, disk alanı, cup/disk oranı ve rim alanının normative değerlendirmesi
  • Asimetri analizi ile iki gözün sinir lifi kalınlık farkının değerlendirilmesi ve bu farkın normal değerler içerisinde olup olmadığının belirlenmesi (TSNIT Analizi)

  OCT Optical Coherens Tomography

  Optik Disk / Sinir Lifi Progresif Değerlendirmesi

  Hem optik disk hem de sinir lifi analizleri için normative değerlendirme

  Hastanın farklı zamanlarda yaptığı ziyaretlerin takibi ve aşağıdaki parametrelerin gelişiminin gözlenmesi:

  • Sinir lifi (TSNIT Analizi)
  • Disk alanı
  • Cup / disk oranı (yatay ve dikey)
  • Rim alanı
  • Cup alanı

  OCT Optical Coherens Tomography

  Üç Boyutlu Analiz

  OCT Optical Coherens Tomography

  OCT Optical Coherens Tomography 3 Boyutlu Disk Görüntülemesi

  Disk SLO Görüntüsü

  B-Tarama

  • 2 saniyede 3 boyutlu ölçüm yapabilme imkanı
  • Perspektif görüntülerin kontrolü
  • B-Tarama, SLO yerleşimi, 3 boyutlu sunumun senkronize görüntülemesi

  3 Boyutlu İnteraktif Görüntüleme

  • İstenilen bölgeden video kayıt yapabilme imkanı
  • Döndürme
  • B-Tarama üzerinde nokta seçimi
  • Yakınlaştırma-uzaklaştırma (Zoom in-Zoom out)
  • Konumlama
  • Kesitleri tek tek inceleme

  3 Boyutlu Ön Segment Görüntülemesi

  • 2 saniyede 3 boyutlu ölçüm yapabilme imkanı

  En-FaceTarama Mod ile Yüzey OCT’si

  • Lens yüzey analizi

  En-FaceTarama

  • Herhangi bir En-Face Tarama düzlemi görüntülemesi
  • Tarama açısının kompanzasyonu
  • Kullanıcı tanımlı “toplam” ifadesi
  • Seçilen referans düzleminden mikron derinlik kontrolü, bu sayede lens analizi imkanı

  3 Boyutlu Makula Görüntülemesi

  • 2 saniyede 3 boyutlu ölçüm yapabilme imkanı
  • SLO ve En Face Tarama görüntüsü
  • Renkli ve siyah beyaz analiz imkanı
  • Tarama açısının kompanzasyonu
  • Herhangi bir toplam C-Tarama görüntülemesi
  • Kullanıcı tanımlı “toplam (Sum)” ifadesi
  • Seçilen referans düzleminden mikron derinlik kontrolü