(0212) 287 01 00

Retina Dekolmanı Bulguları ve Tipleri

İçeriğimde neler var?

  Retina Dekolmanı Bulguları ve TipleriRetinanın en dış katı olan retina pigment epiteli (RPE) ile fotoreseptör (ışığı algılayan) katları arasında sıvı birikerek, bu iki tabakanın birbirinden ayrılmasına retina dekolmanı denir. Sinir lifleri kopan retinanın görme işlevi bozulur ve ayrışma devam ederse tam körlük meydana gelir.

  Retina Dekolmanı Bulguları

  Retina dekolmanı gelişen hastalar başlangıçta ışık çakmaları, uçuşan sinekler ve örümcek ağı şeklinde görüntülerin ortaya çıktığını ifade ederler. Bazen kurum yağması veya görme alanının bir kısmının görme kaybı şeklinde ortaya çıkar. Dekolmanın tipine, yerine ve süresine göre belirtilerin şiddeti farklılaşabilir.

  Retina Dekolmanının Tipleri

  1. Regmatojen (yırtıklı) RD,
  2. Traksiyonel (çekintili) RD
  3. Eksudatif (seröz) RD.

  Yırtıklı Retina Dekolmanı

  En sık karşılaşılan retina dekolmanıdır. Retina muayenesinde dekole retina yüzeyinin dışbükey ve kırışık olduğu görülür, olguların % 97 sinde retinada yırtık bulunur. Olguların % 40’ında hiçbir belirti olmaksızın, dekolmana bağlı görme alanı kaybı ile hasta gelir.

  Retina muayenesinde dekole retina yüzeyinin dışbükey ve kırışık olduğu görülür, olguların % 97 sinde retinadaki yırtık bulunur. Retina altı sıvısı yerçekimiyle pek yer değiştirmez.

  Yırtıklı RD oluşumunda rol oynayan retina defekti ve dejeneresansları

  Çevresel Retina Defektleri

  1.Atnalı şeklinde ya da flepli retina yırtıkları: Vitreoretinal yapışıklıkların varlığında çekinti sonucu oluşan U veya V şeklindeki tam kat retina yırtıklarıdır . Diğer retina defektlerine göre daha yüksek oranda retina dekolmanına yol açarlar.

  2. Serbest kapaklı (operkulumlu) retina delikleri de tam kat retina yırtıklarıdır, genellikle yuvarlağa yakın şekilde ve tek başına bulunurlar.

  3. Yuvarlak atrofik delikler, üzerindeki vitreus sağlamsa tehlikesizdirler. Nadiren karşısındaki vitreus sıvılaşarak dekolmana neden olabilir.

  4. Dezenseriyon (retina diyalizi) retina çevresindeki pigmentsiz epitelin duyusal retinadan çepeçevre ayrılmasıdır. Gençlerde, özellikle alt dış kadranda ve sıklıkla travma öyküsüyle birlikte dekolmana yol açabilir.

  Çevresel Retina Dejeneresansları

  1) Lattice dejeneresans (kafes tarzı dejeneresans): RD na en çok neden olan dejeneresanstır, bu olguların yaklaşık % 30 unda bulunur. Toplumda görülme sıklığı % 8 dir ve bu kişiler yaşamları süresince % 1–2 oranında RD geliştirme riskine sahiptirler. AVD varsa yırtık riski % 24 e çıkar.

  2) Kistik retina püskülleri: RD larının yaklaşık % 10 undan sorumludur. Sıklıkla tek taraflıdır ve belirti vermez.

  3) Bastırmaksızın beyaz dejeneresans (white without pressure - WWP): Arka sınırlarına dev retina yırtıkları yerleşebilirler.

  4) Retinoskizis: Aslında yırtıklı RD nın bir alt grubudur, sıklığı % 2.5 olup 40 yaş üzerinde % 7 civarındadır. % 99 u belirti vermez. Retinoskizis üzerinde iç ve dış retina delikleri varlığında tehlikeli olabilir.

  Çekintili Retina Dekolmanı

  Retina yırtığı yoktur, ancak çekintinin artması ile yırtıklı dekolmana dönüşebilir. Dekole retina alanı hareketsizdir ve nadiren uzak çevreye kadar uzanır.

  En sık nedeni Proliferatif Diyabetik Retinopati , Proliferatif vitreoretinopati (PVR) , delici göz yaralanmaları ve prematüre retinopatisidir. Yırtıklı retina dekolmanlarında ilk operasyondan sonra %7-10 oranında çekintili RD oluşabilir, bunların tekrar operasyonu gerekir.

  Seröz retina dekolmanı

  Kan-retina bariyerlerinin bozulmasına bağlı olarak retina altı alana sıvı birikmesiyle retinanın ayrılmasıdır. Daha çok Harada Hastalığı, arka sklerit, kollagen-damarsal hastalıklar, sempatik oftalmi, ciddi yüksek tansiyon, gebelik, malign melanom, koroid hemenjiomu ve metastatik tümörlerde görülür. Hastalarda vitritis varsa uçuşan cisimler görebilirler.