(0212) 287 01 00

Keratokonus ve Astigmat

Keratokonus, korneanın sivrileşip incelmesi sonucunda meydana gelen bir göz hastalığıdır. Sıklıkla gençlerde görülmektedir. Hem genetik hem de çevresel faktörlerin rol oynadığı bu hastalık, erken teşhis edilmediği takdirde sonuç kornea nakline kadar varabilmektedir.

Keratokonus, özellikle sıcak, toz ve alerjenlerin yoğun olduğu ülkelerde görülen bir hastalıktır. Bu nedenle genetik yatkınlık kadar çevresel faktörler de keratokonusun oluşması üzerinde rol oynamaktadır diyebilmekteyiz. En önemli çevresel faktör ise gözü kaşıyıp ovuşturmak yoluyla korneaya zarar vermek olarak görülmektedir.

Keratokonus Nedir?

Keratokonus, korneanın (gözün ön kısmını oluşturan saydam tabaka), öne doğru belirginleşmesi hastalığıdır. İlerleyicidir ve her iki gözü birden etkilemektedir. Günümüzde tedavi edilmediği takdirde kornea naklinin birincil sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kornea, göze gelen ışınların kırıldığı saydam tabakadır. Bu nedenle burada meydana gelen bir değişim ışınların yanlış odaklanmasına neden olur ve görme kalitesi ciddi bir şekilde azalır. 

Karetokonus Kimlerde Görülür?

 • Keratokonus genellikle gençleri tehdit eden bir göz hastalığı olarak bilinmektedir. Özellikle 15 – 30 yaş arası gençlerde görülür.
 • Türkiye’de en sık görüldüğü bölgeler ise Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz sahilleridir.
 • Ebeveynlerde keratokonus olması durumunda çocukta da hastalığın görülme riski %7 oranındadır.

Keratokonus Neden Olur?

Yukarıda da belirtildiği üzere keratokonus hem genetik hem de çevresel faktörlere bağlı olarak görülebilmektedir. Hastalığın gelişmesinde alerjik göz hastalıkları etkili olmaktadır. Gözü sürekli ovalama korneayı tahrip etmektedir. Bu durum genetik yatkınlıkla birleştiğinde ise korneada erime ve incelme meydana gelmektedir.

Keratokonus Tanısı

Keratokonus, rutin göz muayenelerinde astigmat, miyop ve göz tembelliği ile karıştırılabilmektedir. Bu durum da hastalığın geç teşhis edilmesine yol açabilmektedir.

Keratokonus tanısında şunlara rastlanmaktadır;

 • Kornea ölçümlerinde yükselme
 • Kornea kalınlığında azalma
 • Düzensiz astigmatizma

Kesin tanı kornea topografisi ve kornea analizi yapan cihazlar ile konulabilmektedir. Kornea topografisi sonucunda hastalığın tanısının konmasının yanı sıra evresi de tespit edilerek tedavi için bir yol haritası belirlenebilmektedir.

Keratokonus Tedavisi

Hastalığın ilerlemesi halinde korneaya ameliyat ile Riboflavin adı verilen B12 vitamini uygulanmaktadır. İşlem yarım saat sürmekte ve doğru hastaya uygulandığı takdirde %90 civarında hastalığın ilerlemesinde duraklama gözlenmektedir.

Astigmat Nedir?

Göze gelen ışınların tek bir noktada kesişememesi astigmat olarak tanımlanmaktadır. Kornea veya gözün içindeki lensin uyumsuz eğrilere sahip olması durumunda görülür. Astigmat hastalarında gözün içindeki lens yuvarlak bir top şeklinde olmak yerine yumurta şeklinde olur ve bu da bulanık görüşe sebebiyet verir.

Astigmat Çeşitleri

En sık rastlanan astigmat türü düzenli astigmattır. Kornea veya lensin yapısından kaynaklanan bir sorundur. Gözlük veya lens kullanımı ile hastanın yeniden net görmesi sağlanır. Düzensiz astigmat ise kornea yaralanmaları veya kristal lensin yapısındaki bozulmalar nedeniyle meydana gelmektedir. Düzensiz astigmatta gözlük tedavisi yetersiz kalır. Net görüşü sağlamak için lens kullanımı önerilir. Düzensiz astigmat için nadir görülen bir astigmat türüdür diyebiliriz.

Diğer astigmat çeşitleri ;

 • Her iki kırılma yönü miyop olan
 • Bir kırılma yönü miyop, diğeri numarasız olan
 • Bir kırılma noktası miyop, diğeri hipermetrop olan
 • Miyop ve hipermetrop olan iki odak noktasına sahip olan
 • Bir kırılma yönü hipermetrop diğeri numarasız olan
 • Her iki kırılma yönü de hipermetrop olan

Astigmat Belirtileri

 • Bulanık görme
 • Gözlerde ağrı
 • Baş ağrısı
 • Gece görüşün azalması
 • Şaşılık

Özellikle sürekli okuma ve televizyon izleme gibi aktivitelerden sonra baş ve göz kürelerinde ağrı hissedilmesi ve bulanık görme gibi şikayetlere neden olmaktadır.

Astigmat Nasıl Tedavi Edilir?

Astigmat tedavisi için izlenebilecek üç yol vardır. Bunlar; gözlük, kontakt lens kullanımı ve ameliyattır. Astigmatı düzeltmenin en basit yolu gözlük kullanımıdır. Kişinin net bir şekilde görmesini sağlayacak olan uygun lensler doktor tarafından reçete edilmektedir.

Kontakt lensler de yine astigmat tedavisinde tercih edilen etkili yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kontakt lensler, daha net ve daha geniş bir görüş sağlama bakımından konforludurlar.  Uygun koşullar sağlanarak kullanıldığı takdirde gözlük kullanımı gibi basit ve güvenli bir seçenektir. Kontakt lensler herkes için uygun olmayabilmektedir. Bu durumda göz doktoru gerekli bilgilendirme ve yönlendirmede bulunacaktır.

Refraksiyon cerrahisi astigmat tedavisinde uygun hastalar için baş vurulan bir tedavi yöntemidir. Ameliyatın uygun bir seçenek olup olmadığına göz doktoru tarafından karar verilmektedir. Ameliyat ile, kornea şeklinin kalıcı olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, ışık ışınları retina üzerine tam olarak odaklanabilmekte ve göz odaklanma gücünü geri kazanmaktadır.