(0212) 287 01 00

Excimer Lazer Tedavisi

İçeriğimde neler var?

  Göz hastalıklarının tedavisinde uzun süredir lazer teknolojisi kullanılmaktadır. Yaşamın ve sağlık alanının büyük bir bölümünde kullanılan lazer teknolojisinin kullanımı özellikle göz sağlığında oldukça büyük gelişim yaşamış, farklı yöntem ve teknikler ile uygulanmaya devam etmektedir. Excimer lazer tedavisi de yaklaşık 30 senedir özellikle gözdeki kırma kusurlarının tedavisinde uygulanan önemli bir lazer tedavi yöntemidir.

  Excimer Lazer Nedir?

  Excimer lazer teknolojisi özel gaz karışımlarının elektrik akımının uyarılması sonucunda belirli tepkimelere girmesi disiplinine dayanmaktadır. Argon-florid gazları belirli oranlardan karıştırıldıktan sonra bu karışımın elektrik ile teması sağlanmaktadır. 193 nm dalga boyuna sahip olan bu teknoloji gerek tüm dünyada gerekse de ülkemizde alanında tecrübeli göz doktorları tarafından uzun yıllardır uygulanmaktadır.

  Excimer Lazer Tedavisi Nasıl Uygulanır?

  Excimer lazer tedavisi gerek oldukça konforlu bir şekilde uygulanabilmesi gerekse de iyileşme sürecinin oldukça kısa sürede tamamlanıyor olması; gözlük ve kontakt lens kullanımına bir tür alternatif olarak uygulanmaktadır.

  LASIK, iLASIK, PRK ve No - touch yöntemleri bulunan excimer lazer tedavisi öncesinde lazer ameliyatı için uygun olup olunmadığı doktor tarafından değerlendirilmektedir. Excmier lazer için uygun olan hastaların kontak lens kullanımlarını uygulamadan 3 hafta öncesinde; yumuşak lens kullanan hastaların ise 1 hafta öncesinde bırakmış olmaları gerekmektedir.

  Excimer lazer tedavisi sonrasında uygulamadan hemen sonra; gözlerde kaşıntı, yanma ve batma gibi durumlar normal karşılanmaktadır ve bu durumlar geçicidir. Doktorun verdiği ilaçların aksatılmadan kullanılması; kontroller aksatılmaması büyük önem taşımaktadır.

  Excimer Lazer Tedavisi Kimlere Yapılır?

  Gözdeki kırma kusurları hem görme performansını hem de yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu durum çok uzun senelerdir gözlük ile ya da daha sonraki yıllarda kontakt lensler ile tedavi edilebilmektedir. Ancak özellikle ileri derecedeki görme kusurlarının tedavisinde cerrahi tedavi yöntemlerine başvurulabilmektedir. Miyopi, hipermetropi ve astigamat problemlerinin tedavisinde günümüzde Excimer lazer teknolojisinden yararlanılmaktadır.

  Excimer lazer tedavisi elbette ki her hasta ve her göz tipi için uygun olamayabilmektedir. Bu nedenle alanında tecrübneli göz doktorlarına başvurulmalı ve gerekli muayene ve tetkik sürecini yaşayarak bu tedavi yöntemi için uygun olup olmadığınız değerlendirilmelidir.

  Unutulmamalıdır ki; metabolik hastalıklara sahip olanlar (şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar) ve glokom ya da keratokonus gibi göz hastalıkları olanlar excimer lazer tedavisinden yararlanamamaktadır. Ayrıca gebelik sürecinde ve gebelik sonrası erken süreçte de excimer lazer tedavisi için uygun hasta profili olmamaktadır.

  Başarı Oranı

  Detaylı bilgi için tıklayınız...