(0212) 287 01 00

Hipermetrop Olanlar Uzağı Daha İyimi Görür? | Prof. Dr. Zeki Tunç

Hipermetrop olanlar uzağı iyi gördüğü söylenir bu yanlış bir düşünce. Miyoplardan farklı olarak uzağı görebilirler Hipermetrop bir miktar görür ama bu görüş normal bir görüşten daha iyi değildir. Hipermetrop yakını hiç göremezler dolayısıyla Hipermetrop yakını göremez uzağı görür derler. Diyelim ki 6 derecede Hipermetrop var ne yakını düzgün görür ne uzağı. Miyoplarda ise yakını göremez ama uzağı gerçekten güzel görür.