(0212) 287 01 00

İrregular Astigmatizma Nedir? | Prof. Dr. Zeki Tunç

Astigmatizma gözün korneasını güç faktörleridir. Şöyle iza edeyim. Gözün dikey ve yatay aksları vardır. bu akslar arasında da bir güç dengesi vardır normal bir gözde fakat astigmatizma gözde bu yatay ve dikey akslar dan dolayı biz karşıya baktığımız objeleri net olarak göremeyiz. Eğer bu aks yatayda ve dikeyde değil de başka düzlemlerde oluşursa ve birkaç tane aks aynı gözde oluşursa biz buna İrregular astigmatizma deri ki bunu gözlükle düzeltmek mümkün değildir. Tedavisinde de kornea halkaları kullanılması en sağlıklı metottur.