Copyright © 2020 Bu sitede kullanılan tüm içeriklerin telif hakları "Prof. Dr. Zeki Tunç" a aittir.

Akademik Ünvanları

Oftalmoloji Bilim Dalı

 • Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (3 yıl)...
 • Certficat de "Chef de Clinique" Directeur d'Enseignement Clinique à la Faculté de Mèdecine à l'Université de PARİS XII Dr. SALVANET Annie'nin Oftalmoloji servisi, Aralık 1993 - Subat 1997.
 • Diplôme d'Enseignement Post-Universitaire d'Angiographie et de Laser Clinique Ophtalmologique Universitaire de Creteil Université PARIS XII, Ekim1995.
 • Oftalmoloji Uzmanlık Diploması, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nisan 1994.
 • Diplôme d'Enseignement Post-Universitaire d'Angiographie et de Laser Clinique Ophtalmologique Universitaire de Creteil Université PARIS XII, Şubat 1994.
 • Diplôme Interunivesitaire de Spécialisation des Universités de l'Ile de France PARIS V-VI-VII-XI-XII-XIII Diplôme Interunivesitaire de Spécialisation en OPHTALMOLOGIE, Eylül 1993.

Üniversite

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktoru Diploması, Temmuz 1985.

Lise

 • Lise Diploması Salihli Lisesi Manisa, 1979.

Bulunduğu Akademik Kadrolar

 • Öğretim Görevlisi. Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Ana Bilim Dalı Başkanlığı(3 yıl) ve Fakülte Sağlık Kurulu Üyeliği.
 • "Chef de Clinique" Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birim Sorumlusu. Directeur d'Enseignement Clinique à la Faculté de Mèdecine à l'Université de PARİS XII Dr. SALVANET Annie'nin Oftalmoloji servisi, Aralık 1993 - Şubat 1997.
 • "Asistan" Cenre Nationale d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts Université de PARİS VI Professeur Henry HAMARD'ın servisi, Eylül 1990-Ekim 1993.
 • "Asistan" Faculté de Médecine Hôpital Necker-Laennec Université de PARİS VI Professeur DUFIER'nin oftalmoloji servisi, Eylül 1988- Eylül 1990.

Mesleki Ödüller

 • Katarakt cihazları üreten Amerikan firması PARADİGM tarafından araştıma doktoru ve tanıtım cerrahı gurubu üyesi, Temmuz 1999.
 • Diğer referans mektupları ilişiktedir.

Üyelikler

 • Türk Oftalmoloji Derneği üyeliği, Katarakt Birimi Aktif Üyeliği Refraktif Cerrahi Birimi Aktif Üyeliği
 • Société Française d'Ophtalmologie
 • American Academy of Ophthalmology
 • European Society of Cataract and Refractive Surgeon
 • International Society of Refractive Surgeon

Davetli Konuşmacı Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Paris, Centre Hospitalier de Villeneuve Saint George’da değişik tarihlerde “Chef de Clinique” sıfatı ile uzmanlık sonrası eğitim ve davetli Göz Cerrahlarına Live Surgery uygulamaları. Aynı hastanede Katarakt ve Refraktif Cerrahisi Eğitim sorumlusu olarak görev yaptı. Katarakt ve refraktif cerrahisi ağırlıklı eğitim seminerleri verdi.
 • Laser Phaco Using Paradigm Photon Laser Personal surgical experience and technique, Konferans, video and wet lab activities, Monteleone Hotel New Orleans, USA, 7 November 1998.
 • Doç Dr. Kadir Eltutar tarafından İstanbul Samatya Eğitim Hastanesi’nde Paris’te iken 1994 yılında geliştirmiş olduğum “Skleral Otogreft ileTunç Evisserasyon Tekniğini “ sunmak ve Live Surgery için davetli ‘Kasım 1997’. Aynı servisten Dr Şennur Haberal Kalender oftalmoloji uzmanlık tezi için bu tekniği hazırladı ve rutin ameliyat programlarına Tunç tekniğini eklediler.
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalının MİYOPİ ve TEDAVİLERİ sempozyumuna “ intrastromal ring ” tekniği için demonstratif ameliyat ve konuşmacı olarak davetli, 7 Mart 1998 ameliyat mikroskopu henüz hazır olmadığından sadece videokonferans verildi. Ayrıca bu teknikle KERATOKONÜS tedavisi araştırmalarını 1 yıldır sürdürüyorum.
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ULUDAĞ’99 OFTALMOLOJİ GÜNLERİ Lens Hastalıkları ve Prespiyopi toplantısına LASER FAKO tekniği ve bu konudaki gelişmeler konusunda davetli konuşmacı. Laser Fako çok yeni bir teknik olup bu cerrahiye ilk uygulayıcılarından olmam dolayısı ile aynı konuda Amerikalı teknisyenler ve Dr. M. Limberg ile araştırmalar sürdürülmektedir.
 • Centre Hospitalier de Villeneuve Saint George PARIS “Zor Vakalarda Fako”, Video gösterili davetli konuşmacı, 13 Mayıs 1999.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi 1. İlkbahar Oftalmoloji Günleri Katarakt Cerrahisi Sempozyumuna davetli konuşmacı, WET-LAB eğitmeni ve komplike kataraktlar için LIVE SURGERY operatörü olarak davetli. Bu kapsamda üç kez dekolman ve vitrektomi ameliyatlısı ve iris lens sineşileri olan myosisli hasta seçilip topikal anestezi ile demonstratif başarılı bir operasyon gerçekleştirildi, 7-8 Mayıs 1999.
 • XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Intrakorneal Ring kullanılarak “Miyopi ve Keratokonüs tedavisi” kursunu vermek üzere davetli eğitmen. İzmir 2-6 Ekim 1999 Büyük Efes Oteli Kongre Merkezi.
 • AMERİCAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY Kongresinde Paradigm Firmasınca düzenlenen Photon Laser Fako Video - Konferansında davetli konuşmacı.
 • VI. Vakıf Gureba Hastanesi 3 Aralık 99 KATARAKT VE REFRAKTİF CERRAHİ SEMPOZYUMU’na ‘’live surgery’’ için davetli operatör olarak komplike beyaz matur katarakta fakoemulsifikasyon uygulamasını gerçekleştirmiştir.
 • TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ KERATOKONÜS SEMPOZYUMU, Keratokonüste intrakorneal ring uygulaması konulu panel. Davetli Konuşmacı, 30 Haziran – 2 Temmuz 2000, Çeşme İzmir.
 • TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül 2000 İZMİR, Kurs Eğitmeni, Refraktif İmplantasyon Cerrahisi Korneal ring segment
 • Fakoemulsifikasyonda yeni Milenyum, Yeni Ufuklar ve Konjenital Katarakt Cerrahisi konulu toplantıda davetli konuşmacı ve cerrah olarak “Canlı Cerrahi” de topikal anestezi ile quick-chope fako tekniği başarıyla uygulandı ve özellikli Fakolar video sempozyumu sunuldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 21-23 Nisan 2001 İZMİR.
 • Gelişmiş Fako Cerrahisi Kursu Alcon Türkiye organizasyonu; Teorik anlatım, Videokonferans ve Wet-Lab çalışması 9 Haziran 2001 İstanbul, Kurs Direktörü
 • Zor vakalarda Fako teknikleri; Video konferans; Kadir Has Üniversitesi Uzmanlık Sonrası Eğitimi 3 Mayıs 2002 İstanbul
 • Gelişmiş Fako Cerrahisi Kursu Alcon Türkiye organizasyonu; Teorik anlatım, Videokonferans ve Wet-Lab çalışması 27 Nisan 2002 İstanbul; Kurs Direktörü
 • Oftalmolojide implant ve explantlar; TOD XV. Yaz Sempozyumu; İntrastromal Ring Segmentleri Davetli Konuşmacı; 7-9 Haziran 2002 Adana
 • İleri Fako Cerrahisi Kursu Alcon Türkiye organizasyonu, Teorik anlatım, Videokonferans ve Wet-Lab çalışması; 15 Haziran 2002 İstanbul; Kurs Direktörü
 • Eğitmen; Fako Cerrahisinde Yeni Teknolojiler Kursu; TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 5 Ekim 2002 ANKARA
 • Fako Cerrahisinde Yeni Teknolojiler Kursu; TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 06,10,2002 - 08,10,2002 tarihlerinde ; Wet-Lab Eğitmeni
 • TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; Kornea Cerrahisinde Topografi ve Optik Sistem değerlendirmesi 5-9 Ekim 2002 Ankara; Kurs Eğitmeni
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. XXIV. Kış Sempozyumu; Keratokonüste İntrastromal Ring 25-26 Ocak 2003 Bursa; Davetli Konuşmacı
 • Fako Cerrahisinde Yenilikler ve Refraktif İntraoküler Lens Cerrahisi; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. V. İlkbahar Oftalmoloji Günleri; 8-9 Mart 2003 İzmir; Davetli Konuşmacı ve “Canlı Cerrahi” operasyonu gerçekleştirilmesi.
 • Kurs Eğitmeni; Fako Komplikasyonları; TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 4-8 Ekim 2003 İstanbul
 • Kurs Eğitmeni; Refraktif cerrahide topografi ve optik sistem değerlendirilmesi TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 4-8 Ekim 2003 İstanbul
 • Panelist ; Cerrahide Güvenlik Unsurları; TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 4-8 Ekim 2003 İstanbul
 • Fakoemülsifikasyon Simpozyumu ; Ege Üniversitesi Tıp Fak. 3. Canlı Cerrahi Toplantısı 1-2 Kasım 2003 İzmir; Davetli Konuşmacı ve “Canlı Cerrahi” operasyonu gerçekleştirilmesi.
 • Refraktif Cerrahide İmplantlar , Korneal İmplantlar Panelist ; Türk Oft. Derneği İstanbul; 18.3.2004
 • Türk Oft. Derneği Ankara Şubesi; Nisan Kursu; Korneal Ring Segmentleri Davetli Konuşmacı; 2-4 Nisan 2004 Ankara

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı

 • Orbito-Palpebral Cerrahisi Yüksek İhtisas tezi için Tunç Eviserasyon Tekniği danışmanlığı Faculté de Médecine de LIMOGE Année 1997 Memoire pour le Diplôme Universitaire de Chirurgie Orbito-Palpebrale Eviscération Avec Autogreffe Sclèrale Technique de TUNÇ- Hazırlayan Docteur D. MEZIANE
 • Göz Hastalıkları Uzmanlık Tezi Danışmanlığı Skleral Otogreft Tekniği ile Evisserasyon "Tunç Eviserasyon Tekniği" Uzmanlık Tezi İstanbul 1998 Doktor Şennur Haberal Kalender SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Şef: Doç Dr. Kadir Eltutar
Etiketler:

127

İstanbul Göz Hastalıkları Kliniği

İstanbul Göz Hastalıkları Kliniği

01 Ocak 1961 Düzce doğumlu, 1979-1985 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakülte'sinde Tıp eğitimi almıştır. Oftalmoloji İhtisasına, 1988 yılında Pierre et Marie Curie Üniversitesi PARIS Vl'da başlayıp, Necker ve Laennec Tıp fakültesi hastaneleri ve Centre National d'Ophtalmologie des Quinze Vingts PARIS'de asistanlık yapmıştır. Asistanlık dönemindeki başarılarından ötürü PARIS XII Üniversitesi'nde "Chef de Clinique" olarak Refraktif Cerrahi (miyopi, hipermetropi ve astigmatizma tedavisi) Sorumlusu sıfatıyla çalışmıştır.Laser Eximer tedavisinin Fransada'ki öncülerindendirs.