(0212) 287 01 00

En İyi Katarakt Doktoru

İçeriğimde neler var?

  Katarakt, %90 oranında yaşa bağlı olarak ortaya çıkan, ancak bazı durumlarda sistemik rahatsızlıklar, bazı travmalar, ilaç kullanımı, göz hastalıkları ya da doğumsal sebeplerle gözlemlenebilen bir göz sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  Kataraktla birlikte, göz merceği üzerinde bulanık kısımlar meydana gelmekte, sarı ya da kahverengi renklenmeler oluşmakta, zaman içinde merceğin saydamlığını kaybetmesi ve sonuç olarak görme duyusunun önemli oranda azalması gözlemlenmektedir. Katarakt sorununun tedavi edilmemesi durumunda, bulanık alanlarda genişleme meydana gelmekte ve bulanık görmede artış oluşmaktadır. Bulanıklığın artmasıyla birlikte, görüş alanı gün geçtikçe daha çok etkilenmekte ve katarakt zaman içerisinde kişiyi gündelik yaşamını devam ettirmeyecek nitelikte olumsuz etkilemektedir. Bu bakımdan katarakt tedavisinin ertelenmemesi, alanında uzman doktorlarca gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

  Katarakt tedavisi, sonraki süreçte ortaya çıkabilecek komplikasyonlara da hakim olunmasını gerektirmekte, bu bakımdan katarakt doktoru seçimine özen gösterilmesi, alanında uzman ve özellikle deneyimli doktor seçimleri gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. 

  Katarakt Hastalığı Nedir?

  Gözün içerisinde bulunan, yapısında damar ya da sinir bulunmayan merceğin saydamlığını kaybetmesi ve genellikle yaşın ilerlemesine bağlı olarak bulanık kısımlar, sarı ya da kahverengi renklenmelerin meydana gelmesi, dolayısıyla görme duyusunun azalması durumu katarakt olarak adlandırılmaktadır. 

  Sağlıklı ve normal koşullarda saydam bir yapıya sahip olan göz merceği, katarakt sorunu ile birlikte saydamlığını kaybetmektedir. Bu durum, saydam yapısı sayesinde ışığın gözün arkasına iletilmesini sağlayan merceğin fonksiyonlarını yerine getirememesine sebep olarak, görme duyusunun zayıflamasını beraberinde getirmektedir. Katarakt sonucu göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ve bulanıklaşmaya başlamasıyla, ışıklar yeterince algılanamamaya başlamakta ve görme yetisi olumsuz etkilenmektedir. 

  Katarakt Belirtileri Nelerdir?

  Katarakt, her iki gözde birden meydana gelebilmekte ya da sadece birinde gözlemlenebilmektedir. Ancak her koşulda, kataraktın bir göz üzerine etkileri diğerine göre daha fazla oluşmaktadır.

  Genellikle yaşın ilerlemesine bağlı olarak oluşan katarakt, başlangıç döneminde belirgin belirtiler göstermeyebilmekte ve bu süreçte göz merceğindeki bulanıklaşma artış gösterebilmektedir. Öyle ki, göz merceğinin bulanıklaşması, diğer kişiler tarafından gözlemlenebilmekte ve katarakt gelişimi fark edilebilmektedir. 

  Katarakt ile ortaya çıkan belirtileri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • Algılanan görüntünün net olmaması, bulanık, puslu ve dumanlı olması en yaygın belirtilerden birini oluşturmaktadır. 
  • Güneşli ortamda ışığa hassasiyet 
  • Renklerin daha solgun olması ve keskinliğinin azalması
  • Görmede bulanıklık
  • Yakının ve uzağın görülememesi
  • Göz yorgunluğu ve bu duruma bağlı olarak gerçekleşen baş ağrıları
  • Işığa karşı hassasiyet ve göz kamaşması
  • Gece görüşünün azalması
  • Gözlük numarasında sık değişiklik oluşması

  Katarakt, ışığın fazla ya da yetersiz olması durumunda görme yetisinde daha fazla bozulma yaşanmasını beraberinde getirmekte, bazı durumlarda görüşün net olmadığı bölgelerde lekeler gözlemlenmesine sebep olabilmektedir. 

  Katarakt, başlangıç evresinde önemli belirtiler göstermese de hem diğer kişiler tarafından fark edilebilecek hem de zamanla kendini hissettirecek nitelikte görme sorunları oluşturmaktadır. Bu noktada, görme sorununun daha ciddi boyutlara ulaşması beklenmeden alanında uzman doktorlara başvurmak gerekmektedir. 

  Katarakt Tedavisinde Doktor Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

  Katarakt tedavisi ve tedaviyi gerçekleştirecek doktor seçimi, pek çok hastalığın aksine ilaçla tedavisi mümkün olmayan katarakt sorununda hayati önem taşımaktadır. Bu bakımdan katarakt sorununda, gözdeki görme probleminin kalıcı hasarlara sebep olacak boyutlara ulaşması beklenmeden, doğru müdahaleleri etkili şekilde uygulayacak olan doktor seçiminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

  En iyi katarakt doktoru, katarakt alanında deneyimli, dolayısıyla başarılı olmalıdır. Bununla beraber, katarakt tedavisi sonrası süreçlere hakim olması, tedavi sonrası en sık karşılaşılan enfeksiyon riskini en aza indirmesi ve hastayı bu risk faktörlerine karşı koruması bakımından oldukça önemlidir. 

  En İyi Katarakt Doktoru ile Ameliyat Öncesi Muayene Başarıyı Etkiliyor

  Katarakt, basit bir göz muayenesi ile teşhisi rahatlıkla gerçekleştirilebilen bir göz sorunudur. Ancak iyi bir katarakt doktoru, detaylı bir göz muayenesi gerçekleştirerek kişide başka göz hastalıkları bulunup bulunmadığını titizlikle değerlendirmeli ve gerekli teşhisleri yapabilmelidir. 

  En iyi katarakt doktorunun, yaptığı detaylı göz muayenesi ile; korneanın saydamlığını, merceğin pozisyonunu, kataraktın yapısını, göz bebeğinin genişliği ve retinanın durumunu değerlendirerek olası riskleri en az düzeye indirmesi gerekmektedir.