(0212) 287 01 00

Maküla Dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) Tanı ve Tedavisinde Neler Yapılmaktadır? | Prof. Dr. Zeki Tunç

Sarı nokta hastalığının tanısında hasta bir kere görmelerinde bulanma ve yamuk yumuk görme şikayetinden bahseder. Örneğin kareli bir deftere baktığında karelerin yamulduğunu fark eder. Bu bize sarı noktalığının hastalığın konusunu düşündürür. Hasta geldiği zaman görme testi yaparız. Ardından 2 ila 5 mikron rezolüsyon dediğimiz yani çok ince ayrıntılı optik koreans tomografi analizini yaparız bu sarı noktayı bize çok güzel bir şekilde detaylı olarak kesit kesit gösterir. İşte burada sarı noktadaki dejerasyonu tespit ederiz eğer ihtiyaç duyarsak damardan bir ilaç vererek retina anjiyosunu gerçekleştirerek kaçağın nerde olduğunu ya da kaçak var mı yok mu araştırabiliriz. Bunlar bize sarı nokta hastalığı var mı yok mu ortaya çıkarır hem de tipini ortaya çıkartır. 2 tipi vardır. Biri kuru tip ikinci yaş tip. Kuru tip dokuları yavaş yavaş yok olmadır. Tedavisi maalesef yoktur. Eğer ki yaş tip varsa burada kanama ve ödem vardır bu kanama ve ödemi ortadan kaldıracak gözün içerisine her ay iğneler yapmak gerekmektedir. Bu iğnelerin süreside hastalığın gidişatına göre değişmektedir. Genelde 4 iğne yapılır takiple yılda 10 iğneye kadar çıkabilmektedir.