(0212) 287 01 00

Şaşılık Tedavisi

İçeriğimde neler var?

  Şaşılık; göz kaslarının ve gözdeki diğer yapıların çeşitli nedenler ile simetrik çalışamaması durumu sonucunda açığa çıkan eğrilik ve deformasyonlar olarak tanımlanmaktadır. Bir göz hareket ederken diğer gözün sabit kalması, her iki gözün dışa ya da içer doğru bir şekilde sabit kalması, gözlerin aşağı ya da yukarı hareketinde asimetrilerin bulunması şaşılık olarak ifade edilmektedir.

  Şaşılık Nedir?

  Gözler; kafanın ön kısmında birbiri ile simetrik yapıda olan organlardır. Gerek göz yuvaları gerekse de göz çevresindeki kasların da birbirleri ile paralel bir şekilde çalışmaları gözlerin eşit ve simetrik şekilde hareket etmesini sağlamaktadır. Bu durum sağlanamadığında ise, şaşılık problemi açığa çıkmaktadır.

  Şaşılık problemi doğumdan itibaren her dönemde ve her yaşta açığa çıkabilmektedir. Bununla birlikte şaşılık problemi görme işlevinde problemler açığa çıkardığı gibi estetik kaygılardan ötürü psikolojik problemlere de yol açabilmektedir.

  Şaşılık probleminin nedenleri araştırılıp nitelikli planlama süreci ile tedavi edilmesi gerekmektedir.

  Şaşılığa Neden Olan Faktörler Nelerdir?

  Şaşılık probleminin açığa çıkmasında tek bir neden söz konusu olmamakta; birden fazla faktörün sonucunda açığa çıkabilmektedir. Bu faktörler aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

  •  Zor doğum
  •  Problemli gebelik
  •  Çocuk gelişimindeki problemler
  •  Göz hastalıklarına yatkınlık
  •  Sinirlerde oluşan felç
  •  Travmatik olaylar (kazalar)
  •  Şeker hastalığı
  •  Hipertansiyon
  •  Ateşli hastalıklar
  •  Göz tembelliği

  Şaşılık probleminin önlenmesi amacı ile doğum sonrasında rutin sağlık kontrolleri ve göz muayeneleri aksatılmamalıdır. Bununla birlikte şaşılık problemi gözlerdeki kayma ve estetik deformasyonun yanı sıra belli başlı birtakım belirtiler vermektedir.

  Şaşılık Hangi Şikayetlere Yol Açar?

  Şaşılık probleminin yol açtığı şikayetler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir;

  •  Bulanık görme
  •  Çift görme
  •  Gözlerde ağrı
  •  Gözlerde sulanma
  •  Paralel ve simetrik görünümün kaybolması
  •  Baş ve yüzün sürekli sadece tek tarafa dönük olması

  Özellikle yeni doğan bebeklerde sıklıkla görülen göz kaymaları; yalancı göz kayması olarak tanımlanmakta ve sadece kontrol altında tutulması yeterli olmaktadır.

  Şaşılık Nasıl Tedavi Edilir?

  Şaşılık tedavisi öncesinde bu probleme neden olan faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle tanı sürecinde, gebelik ve doğum öyküsü, hastanın genel sağlık öyküsü ve daha önce uygulanan göz muayene ve tedavileri ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra ayrıntılı bir göz muayene uygulanmakta ve şaşılık probleminin nedeni tam olarak belirlenebilmektedir

  Şaşılık tedavisinde öncelikli yöntem gözlük kullanımıdır. Ancak doktorun önerdiği süre boyunca şaşılık probleminde gerileme yaşanmıyorsa bu durumda cerrahi yöntemlere başvurulabilmektedir. Genel anestezi altında yaklaşık 30 dakika süren şaşılık ameliyatı sonrasında göz kontrolleri aksatılmamalı; doktorun önerdiği göz bakımı nitelikli bir şekilde uygulanmalıdır.